Rekonstrukce komunikace – zastávka Kaštanova přejezd

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zvýšení kvality infrastruktury a vozového parku pro veřejnou dopravu
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
866
Investor
město