Rekonstrukce kanalizace – Bratří Mrštíků

Základní informace o projektu:

Jedná se o projekt, v jehož rámci bude provedena rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Bratří Mrštíků.

Cílem stavby je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace v této ulici. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci.

  • Začátek prací: březen 2021
  • Cena projektu: 20.445.869,- Kč bez DPH

Detailní informace

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizační stoky jednotné kanalizace DN 800 délky 185,60 m v ulici Bratří Mrštíků včetně rozdělovací komory a propojení potrubí DN 1000 délky 10,00 m v ulici Dukelská třída. Dále bude v délce 47,50 m rekonstruovaná stoka dešťové kanalizace DN 300 v ulici Bratří Mrštíků. Součástí stavby bude rovněž provedení rekonstrukce kanalizačních přípojek v počtu 49 ks a v celkové délce 256,60 m. Z důvodu kolize s trasou kanalizace bude provedeno přeložení stávajícího NTL plynovodu dn 160 v délce 157 m a plynovodních přípojek v délce 71,20 m. Před zahájením prací na rekonstrukci kanalizace v ulici Bratří Mrštíků bude proveden náhradní rozvod pitné vody. Rekonstrukce kanalizace je koordinována se stavbou „I/42 BRNO, VMO – TOMKOVO NÁMĚSTÍ“. 

Časová osa

Začátek prací

březen 2021
Strategický cíl
Zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace
Specifický cíl
Zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
20 445
Investor
Statutární město Brno