Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Nováčkova III

Základní informace o projektu:

Jedná se o projekt, v jehož rámci bude provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Dačického, Nováčkova a Svitavská.

Cílem stavby je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v těchto ulicích. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.

  • Zahájení prací: březen 2021
  • Ukončení prací: prosinec 2022
  • Cena projektu:  6.967.820,70 Kč bez DPH

Detailní informace

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Dačického, Nováčkova a Svitavská. Stávající jednotná kanalizace DN600/900 v úseku od napojení v ulici Nováčkova po část vedenou pod stávající budovou DPMB je z roku 1903. Původně byla propojena s ul. Dačického (tento propoj je nyní zrušen). Kanalizace je v současné době vedena pod halou a bytovými domy BD Nováčkova 915/2 a BD Svitavská 1575/4a. Trasa kanalizace bude přeložena, bude napojena na kanalizaci v ul. Nováčkova a dále vedena v úzkém koridoru pod plochou na pozemku p.č. 620/2 a 622. Do přeložené kanalizace budou přepojeny a zrekonstruovány stávající přípojky z BD a DPMB. Pro možnost zrušení nepřístupné kanalizace pod halou DPMB bude zřízena nová splašková přípojka do kanalizace v ulici Dačického. Zbývající část pod plochou přiléhající k ulici Nováčkova zrušena. Stávající dešťová vpust v ulici Nováčkova bude přepojena do kanalizace DN600/900 v ul. Nováčkova. Výkopové práce budou provedeny otevřeným výkopem, pod tramvajovými kolejemi bude kanalizace rekonstruována v klasicky ražené štole. Kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 400 a v délce 26,0 m, DN 500 a v délce 67,9 m. Současně bude provedena rekonstrukce kanalizačních přípojek v celkové délce 84,5 m.

V rámci rekonstrukce vodovodu bude nahrazen novým potrubím rozvodný vodovodní řad DN 100 z roku 1926 před nemovitostí Nováčkova č.o. 2. Nový vodovodní řad bude proveden v profilu DN 100 a v délce 41 m. Na rekonstruovaném řadu se osadí 1ks podzemní hydrant DN80. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce vodovodních přípojek v celkovém počtu 2ks a v celkové délce 24,35 m pod veřejným prostranstvím. 

Předpokládaná doba výstavby činí 153 kalendářních dní. Část kanalizace bude totiž realizována v klasicky ražené štole pod tramvajovou tratí bez přerušení veřejné dopravy a tato skutečnost klade zvýšené nároky na kvalitu prováděných prací a současně vyžaduje zvýšenou časovou náročnost.

Časová osa

Zahájení prací

březen 2021

Termín ukončení prací

prosinec 2022
Strategický cíl
Zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu
Specifický cíl
Zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě
Stav
Dokončeno
Náklady (tis. Kč)
6 967
Investor
Statutární město Brno