Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Lesnická I

Základní informace o projektu:

Jedná se o projekt, v jehož rámci bude provedena rekonstrukce kanalizace, vodovodu, tramvajové trati, komunikačních ploch a souvisejících objektů na ul. Lesnická.

Cílem stavby je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v této ulici. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.

Rekonstrukci tramvajové trati je nutné provést z důvodu stavu vykazujícího značné poškození neumožňujícího zajištění plnohodnotného a bezproblémového provozu tramvajové dopravy.

  • Začátek prací: leden 2021
  • Ukončení prací: listopad 2021
  • Cena projektu: 189.759.225,72 Kč bez DPH

Detailní informace

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce kanalizace, vodovodu, tramvajové trati, komunikačních ploch a souvisejících objektů na ul. Lesnická v rozsahu od ulice Jugoslávská po cca 60m za křižovatku s ul. Zemědělská směrem k ulici Provazníkova. Kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 400 a v délce 67,10 m, v profilu DN 500/750 a v délce 560,60 m a v profilu DN 600/900 a v délce 54,00 m. Vodovod bude rekonstruován v profilu DN 80 a v délce 49 m, v profilu DN 100 a v délce 279 m, v profilu DN 200 a v délce 163 m a v profilu DN 250 a v délce 60 m.  Tramvajová trať bude rekonstruována v dvoukolejném traťovém úseku délky 582m situovaném v ose komunikace s úzkými jízdními pruhy po obou stranách. Součástí stavby je rovněž provedení rekonstrukce kanalizačních přípojek v celkové délce 234,85 m, vodovodních přípojek v celkové délce 432,20 m, přeložení trolejové vedení, rekonstrukce kabelové trasy veřejného osvětlení v délce 663,00 m a umístěních nových elektronických informačních panelů. Vozovka bude po provedení rekonstrukcí těchto sítí rekonstruována v návaznosti na rekonstruovanou tramvajovou trať š. 8,25 m, v místě zastávek bude trať zúžena na 6,20 m. Chodníky budou předlážděny v celém uličním profilu. Celková plocha rekonstruované vozovky činí 1641 m2, celková plocha zastávkových nástupních ploch činí 653 m2. 

Časová osa

Zahájení prací

leden 2021

Předpokládané ukončení realizace objektu tramvajové trati

září 2021

Ukončení stavby kanalizace a vodovodu

listopad 2021
Strategický cíl
Zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu
Specifický cíl
Zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě
Stav
Dokončeno
Náklady (tis. Kč)
189 759
Investor
Statutární město Brno