Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Křižkovského

Základní informace o projektu:

Jedná se o projekt, v jehož rámci bude provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Křížkovského. 

Cílem stavby je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v této ulici. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.

  • Začátek prací: listopad 2020
  • Ukončení prací: říjen 2021
  • Cena projektu: 49.644.3920,- Kč bez DPH

Detailní informace

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Křížkovského, v úseku od ulice Poříčí po ulici Veletržní. Kanalizace bude rekonstruována v profilech DN 400 a DN 600/900 v celkové délce 348,30m, současně budou rekonstruovány kanalizační přípojky v celkové délce 475,40 m. Vodovodní řady budou provedeny v profilech DN 100, DN 150 a DN 300 v celkové délce 419,50 m, vodovodních přípojky budou vyměněny v celkové délce 224,60 m. Po provedení prací na kanalizaci a vodovodu bude provedena obnova komunikace včetně chodníků a odvodnění. 

Stavba bude realizována v souběhu se stavbou „Rek. SCZT pára x HV-oblast Rybářská, Křížkovského“ zajišťovanou Teplárnami Brno, a.s. Současně s tím bude stavba koordinovaná se stavbou „Generální oprava VO Křížkovského“ (Technické sítě Brno, akciová společnost) a stavbou „Brno, Křížkovského I – rekonstrukce chodníků (BKOM a.s.)“.

Časová osa

Zahájení prací

listopad 2020

Ukončení prací Tepláren Brno, a. s.

srpen 2021

Ukončení stavby kanalizace a vodovodu

říjen 2021
Strategický cíl
Zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu
Specifický cíl
Zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě
Stav
Dokončeno
Náklady (tis. Kč)
49 644
Investor
Statutární město Brno