Prozatímní úprava úseku Brno východ – Holubice (KM 203500 – 210500)

Základní informace o projektu:

Do doby, kdy bude možné připravovat plnohodnotné rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání byla navržena prozatímní úprava tohoto úseku, která se zabývá změnou šířkového uspořádání vodorovným dopravním značením z uspořádání 2+2 na 3+3 pruhy.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
465 755
Investor
ředitelství silnic a dálnic