Prodloužení CS Rebešoviská Davídkova Roviny

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Propojení cílů bezpečnými a atraktivními trasami pro cyklisty a pěší
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
3 000
Investor
město