Posílení napájecí soustavy MHD

Strategický cíl
Propojit dopravní a územní plánování zavést principy integrovaného dopravního plánování včetně posílení významu telematických systémů
Specifický cíl
Rozšíření dynamického řízení a inteligentních dopravních systémů
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
60,000
Investor
dopravní podnik