Páteřní cyklotrasa, úsek B, část Podstránská

Základní informace o projektu:

Úsek „B“ cyklotrasy začíná od podjezdu pod ul. Bělohorská a ul. Podstránská a dále pokračuje až po napojení na ulici Holzova v městské části Brno – Líšeň. Část úseku od ulice Bělohorská po odbočení k podjezdu ul. Ostravské nebude stavebně upravována, protože jako cyklostezka bude využita vozovka v původním stavu.

Fáze projektu: Momentálně je dokončována dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení. Očekáváme realizaci v roce 2024 – 2025

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné, cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Dostavba páteřních komunikací pro cyklisty a zkvalitňování stávajících tras pro cyklisty
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
18 500
Investor
město