Páteřní cyklotrasa, úsek A, Pod Sídlištěm – Bělohorská

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je vybudování stezky pro pěší a cyklisty a propojení ulic Pod Sídlištěm a Bělohorská. Investice je součástí výstavby páteřních cyklotras vedoucích do jihovýchodní oblasti města. Tato cyklostezka nabídne alternativní napojení ulice Pod Sídlištěm na ulici Podstránská.

Fáze projektu: Momentálně je dokončována dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení. Očekáváme realizaci v roce 2024 – 2025

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné, cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Dostavba páteřních komunikací pro cyklisty a zkvalitňování stávajících tras pro cyklisty
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
8 000
Investor
město