Parkoviště ZOO

Základní informace o projektu:

Stavební pozemek pro jeden z návrhů nového vstupu do zoo leží v severozápadní části areálu, při jeho hranici, v místě bývalého areálu VUT Brno u MČ Kníničky. Na tuto variantu by měla volně navazovat budoucí expozice Arktida (lední medvědi, mroži, tuleni), která je naplánována v souladu s tzv. generelem, tedy dlouhodobým strategickým plánem rozvoje Zoo Brno. Návrh byl zpracován ve dvou variantách.

V obou je vstupní areál řešen jako dvojice samostatných objektů. Prvním je hlavní objekt s mořským akváriem, administrativní budovou zoo a pokladnami. Druhým je parkovací dům a mezi oběma objekty je umístěn nástupní prostor. Z nástupního prostoru je přístupný areál zoo, ležící na opačné straně komunikace, v ulici Ondrova. 

V současné době se čeká na vyřešení prostorového uspořádání vzhledem k blízké výstavbě zdravotnického zařízení. Variantou je i podzemní parkoviště. 

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Rozvoj systémů P+R K+R P+G
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
753 000
Investor
město