Parkovací dům Tomešova

Základní informace o projektu:

Investice spočívá ve výstavbě parkovacího objektu s cca 206 parkovacími místy (včetně zachování cca 30 parkovacích míst na stávajícím venkovním parkovišti) a zabudování technologického zařízení pro řízené parkování se vzdálenou kontrolou. 

Lokalita se nachází v bezprostřední blízkosti Masarykova onkologického ústavu. Na místě se nachází bývalý vodojem, nad nímž stavba vyroste. Investice řeší výstavbu nového parkovacího objektu pro parkování osobních automobilů, konkrétně betonovou upravenou zpevněnou parkovací plochu a ocelovou montovanou konstrukci se zatravněnou střechou. Alternativně lze také uvažovat nezastřešené parkoviště. Příjezd k parkovacímu objektu a výjezd z něj bude obousměrný ulicí Tomešova přes současné parkoviště (cca 30 parkovacích míst), které bude do nového parkovacího areálu začleněno. Dále bude součástí investice vybudování obslužného chodníku, sloužícího pro pohyb chodců mezi parkovištěm a zastávkou MHD. 

Z důvodu funkce využití předmětné plochy v aktuálním územním plánu je stavba prozatím uvažována jako stavba dočasná. Na ulici Tvrdého v blízkosti Vaňkova náměstí se nachází významné zdravotnické zařízení, Masarykův onkologický ústav. Ten nemá dořešené parkování, což nutí pacienty a návštěvníky ústavu k parkování v okolních ulicích, kde vzhledem k celkovému nedostatku parkovacích stání následně chybí parkovací místa pro rezidenty.  Parkovací objekt bude sloužit jednak pro pacienty zdravotnických zařízení, pro návštěvníky nové technické památky vodojemu a také pro rezidenty. Výstavba parkovacího objektu Tomešova přinese asi 206 nových parkovacích míst, včetně 30 parkovacích míst na původním parkovišti.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Regulace parkovacích míst pro dlouhodobé parkování ve vybraných lokalitách systém rezidentního parkování
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
28 000
Investor
město