Parkovací dům Akademické náměstí

Základní informace o projektu:

  • 4 patrový parkovací dům
  • 623 nových parkovacích míst

Plocha Akademického náměstí bude konečně revitalizována. Vznikne na ní parkovací dům a parkoviště, dále pak 3 pobytové prostory, vodní prvky a upravena bude také plocha před budovou Masarykovy univerzity.

Parkovací dům je navržen jako železobetonová monolitická stavba. Architektonicky se jedná o 4 prolínající se kvádry. Celý objekt bude mít 2 části s rozdílnou funkcí. Část vyhrazená garážím bude mít 2 podzemní a 4 nadzemní podlaží, část vyhrazená veřejné vybavenosti bude mít jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Kapacita parkovacího domu je 411 míst, z toho 42 míst bude díky poloze na střeše umožňovat i parkování pro LPG/CNG vozidla. Část střechy pak bude zatravněná. Počítá se se stálou obsluhou parkovacího domu. Součástí domu je trafostanice, která umožní instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily. Toto bude možné na venkovním parkovišti i uvnitř parkovacího domu. Předpokládaná délka výstavby je 14–16 měsíců, cílem je zkompletovat práce do konce roku 2023.

Časová osa

Územní rozhodnutí

leden 2021

Stavební povolení

leden 2022

Předpokládané dokončení projektu

leden 2023
Náklady (tis. Kč)
315 000