Palackého třída – drobná rekonstrukce vodovodu

Základní informace o projektu:

Jedná se o projekt, v jehož rámci bude provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v křižovatce ulic Palackého třída — Kosmova — Riegrova. Cílem stavby je zlepšení nevyhovujícího stavu vodovodu. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.

  • Zahájení prací: duben 2021
  • Předpokládané ukončení prací: srpen 2021
  • Cena projektu: 8.199.113,- Kč bez DPH

Detailní informace

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 208,5 m. V křižovatce ulic Palackého třída – Kosmova – Riegrova bude provedena drobná rekonstrukce vodovodního řadu DN 350 mm z roku 1952 v rozsahu dle koordinační stavby „Střední oprava kolejového trojúhelníku Semilasso“ jejímž investorem je Dopravní podnik města Brna, a.s. Stávající souběžný vodovod DN 100 bude v tomto úseku zrušen a jeho zbylá část bude propojena na rekonstruovaný vodovodní řad DN 300. Součástí stavby je rekonstrukce propojení do ulice Kosmova (řad DN 150 mm) a do ulice Riegrova (řady DN 300 a DN 80 mm). Trasa vodovodního řadu DN 300 je vedena částečně v trase stávajícího vodovodu DN 350, částečně v trase stávajícího vodovodu DN 100 a před objektem kulturního domu Semilasso bude vedena podélně v jízdním pruhu ve vzdálenosti cca 1,5 m od obrubníku.

Vodovodní řad bude rekonstruován v profilu DN 80 a v délce 22,5 m, v profilu DN 100 a v délce 3,5 m, DN 150 a v délce 30,5 m, v profilu DN 300 a v délce 149,0 m a v profilu DN 350 a v délce 3,0 m. 

Součástí rekonstrukce vodovodu je rekonstrukce 3 ks stávajících vodovodních přípojek. Přípojky budou zrekonstruovány z polyetylénového potrubí PE 100 ø 63/5,8 mm a přípojka pro kulturní dům Semilasso pak z tvárné litiny DN 100 a to v celé délce od hlavního řadu po vodoměr. Dvě vodovodní přípojky budou pod ulicí Palackého třída provedeny protlakem polyetylenové chráničky ø 110/6,6 mm v souběhu se stávajícími vodovodními přípojkami. Celková délka rekonstruovaných vodovodních přípojek činí 62,0 m. 

Časová osa

Zahájení prací

duben 2021

Ukončení prací

srpen 2021
Strategický cíl
Zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě
Stav
Dokončeno
Náklady (tis. Kč)
8 199
Investor
Statutární město Brno