Optimalizace zastávek MHD Rosického nám. Sochorova Horova

Základní informace o projektu:

IZ řeší zlepšení obslužnosti MHD v oblasti Rosického náměstí a jeho okolí. Jedná se zejména o zrovnoměrnění zastávkových vzdáleností, zkrácení přestupních vazeb, odstranění bariér a zlepšení bezpečnosti pro pohyb pěších a cyklistů. Předmětná investiční akce zahrnuje zrušení tramvajových zastávek v ústí ulice Sochorovy a jejich přesunutí do ústí ulice Horovy včetně úpravy tras a roztečí kolejí, vytvoření zastávkových zálivů pro autobusy na Rosického náměstí, změnu polohy přechodu z ústí ul. Štursovy na Rosického náměstí a vytvoření nové obousměrné tramvajové zastávky na ul. Podveské.

V současné době je dopravní obslužnost Rosického náměstí zajištěna autobusy se zastávkami na začátku ul. Štursovy a tramvajemi se zastávkami v ústí ul. Sochorovy. Tato dislokace zastávek pochází z doby, kdy nebyla vybudována přilehlá část VMO a Rosického náměstí bylo silně zatíženo individuální automobilovou dopravou. Vzhledem k dnešním potřebám toto umístění zastávek zakládá špatné přestupní vazby mezi tramvajemi a autobusy. Navržené řešení významně zkracuje přestupní vzdálenosti na Rosického náměstí, řešení zastávek respektuje principy bezbariérovosti, jsou rozšířeny chodníky pro komfortnější pohyb pěších, je optimalizováno řešení cyklostezky z ul. Královopolské

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zvýšení kvality infrastruktury a vozového parku pro veřejnou dopravu
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
49 369
Investor
město