Odhlučnění tramvajové trati Cejl – Zábrdovická, vč. Bezbariérových zastávek

Strategický cíl
Snížit počet obyvatel trpících nadlimitním hlukem z dopravy
Specifický cíl
Snížení hlukové zátěže území od dopravy na pozemních komunikacích
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
73 688
Investor
město