Nový chodník v ul. Žebětínská

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je vybudování nového úseku chodníku při severní straně komunikace Žebětínská kolem hájovny. Nový chodník začíná na východě v křižovatce s ul. „U Velké ceny“ a končí na západě za odbočující stezkou k oboře, přibližně na hranici MČ Brno-Kohoutovice. Nový chodník bude v délce cca 85 m a šířce 2,0 m.

V úseku mezi končícím chodníkem před panelovým domem na ulici Žebětínská až ke vstupu do obory chybí chodník. Chodci musejí v tomto úseku používat krajnici frekventované vozovky. To znamená zvýšené riziko chodců s vozidly a zvyšující nebezpečí úrazu.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Propojení cílů bezpečnými a atraktivními trasami pro cyklisty a pěší
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
901
Investor
město