Nový chodník v ul. Libušina třída

Strategický cíl
Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu spokojených obyvatel města s veřejnými prostory o 30 % do r. 2030)
Specifický cíl
Zvyšování bezpečnosti ve veřejném prostoru a propojování veřejných prostor města
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
1 088
Investor
město