Nový chodník v ul. Libušina třída II – východ

Základní informace o projektu:

Investice řeší vybudování dva nové chodníky,  po severozápadní straně komunikace Libušina třída, od zastávky MHD „Bellova“ po chodník k přechodu k obchodnímu centru (UDL) a po východní straně komunikace Libušina třída, od zastávky MHD „Talichova“ po chodník na jižním nároží ulice Talichova a dále od severního nároží Talichovy k nástupišti zastávky MHD „Bellova“ směrem na Pisárky. 

V úseku od zastávky ke kruhovému objezdu používají chodci vozovku nebo nezpevněný terén přilehlý k vozovce. V souvislosti s probíhající stavbou obchodního centra dojde k ještě výraznější frekvenci chodců na tomto úseku. Stávající situace komplikuje provoz a zvyšuje nebezpečí střetu chodců s vozidly a riziko úrazu. Jedná se o vybudování chodníku v trase vyšlapaných cest mezi zastávkami MHD. Chodníky zvýší bezpečnost chodců.

Strategický cíl
Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu spokojených obyvatel města s veřejnými prostory o 30 % do r. 2030)
Specifický cíl
Zvyšování bezpečnosti ve veřejném prostoru a propojování veřejných prostor města
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
2 264
Investor
město