Nový chodník v prodloužení ul. Hostislavova

Základní informace o projektu:

Městské části Brno-Bystrc (sídliště Kamechy) a Brno-Žebětín jsou navzájem dopravně propojené ulicí Hostislavovou, sběrnou komunikací s poměrně hustým provozem a místní komunikací 3. třídy. V současné době vede podél komunikace chodník v délce cca 310 m od sídliště Kamechy až k Žebětínskému rybníku, kdy posledních cca 160 m už není osvětleno. Zbývajících cca 420 m do Žebětína jsou nuceni chodci překonávat po neosvětlené krajnici komunikace. Protože Žebětínský rybník je častým cílem rodinných procházek a v MČ Brno-Žebětín jsou vybudována předškolní a školní zařízení využívaná i obyvateli Bystrce, pohybují se po komunikaci v průběhu celého týdne také děti, ať již s doprovodem nebo bez. Investiční proces byl zahájen na základě podnětu MČ Brno-Žebětín s cílem zajistit v předmětném úseku komunikace vyšší bezpečnost chodců a cyklistů.

Strategický cíl
Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu spokojených obyvatel města s veřejnými prostory o 30 % do r. 2030)
Specifický cíl
Zvyšování bezpečnosti ve veřejném prostoru a propojování veřejných prostor města
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
11 400
Investor
město