Most ev.č.BM-021 Palackého přes Hradeckou

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je rekonstrukce stávajícího mostu, který převádí ve dvou směrech pěší, ve dvou směrech a čtyřech pruzích individuální i hromadnou dopravu v ulici Palackého přes Hradeckou, a to včetně dvoukolejného vedení tramvajové trati středem uličního profilu.

Impulsem k návrhu rekonstrukce mostu je nefunkční izolace, v jejímž důsledku do mostu celoplošně zatéká s důsledkem degradace betonů a koroze výztuže nosné konstrukce mostu. Poslední hlavní prohlídka (2015) klasifikovala stav spodní stavby a nosné konstrukce jako uspokojivý (stupeň IV). Zatížitelnost mostu prozatím není podstatně snížena, ale dlouhodobé zatékání bude průběžně stavební stav a následně i únosnost mostu postupně zhoršovat.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
47 070
Investor
město