Mimoúrovňové křížení Kamenolom

Základní informace o projektu:

  • 20 000 aut projede denně místem
  • 4,5 metru bude nová křižovatka nad současnou úrovní

Křižovatka na pomezí městských částí Komín, Kníničky a Bystrc patří dlouhodobě k problémovým uzlům dopravy v Brně. Kříží se tu čtyři pruhy pro automobilovou dopravu, k tomu trolejbusové linky a v neposlední křižovatku protíná páteřní tramvajová linka. Vzhledem k blízkosti rekreační oblasti Brněnské přehrady je pak neuspokojivá situace pro cyklistickou dopravu. Situaci komplikuje i to, že se v křižovatce potkávají městské a krajské komunikace. 

Proto vznikl projekt MÚK Kamenolom. Ve spodní úrovni křižovatky vznikne samostatný tramvajový koridor a přímé komunikace ve směru od centra do Bystrce a zpět. V horní úrovni bude pětipaprskový kruhový objezd, který umožní plynulejší a bezpečnější automobilovou dopravu. Součástí bude vybudování nové lávky pro pěší přes Svratku a přes Kníničskou a také komunikace za nákupním centrem.

Časová osa

Dohoda města Brna s Jihomoravským krajem o spolupráci na projektu

2019

Odsouhlasení plánu na stavbu

2020

Předpokládané zahájení stavby

2024
Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Příprava projektu
Náklady (tis. Kč)
386 000
Investor
Statutární město Brno, Jihomoravský kraj