Jundrov – konečná Optátova

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je rekonstrukce stávajícího zastávkového prostoru v sousedství parkoviště na ulici Optátova, kterou bude dotčen vlastní zastávkový prostor, ale i části komunikace, chodníků a parkovací plochy na ulici Optátova v městské části Brno-Jundrov. Předmětná plocha se nachází mezi parkovací plochou, ulicí Optátova, zahradou mateřské školy a ulicí Dubová. Vzhledem k zajištění bezbariérovosti zastávky, tj. srovnání plochy zastávky na jednu výškovou úroveň, je do investice zařazena i část chodníku k ulici Dubová. 

 Stávající dopravní řešení na konečné zastávce autobusové dopravy neodpovídá současným technickým požadavkům, zastávkový prostor na ulici Optátova je na konci své morální i technické životnosti. Přístup k zastávce chodníkem od ulice Dubová je po schodišti, tudíž bariérový. Stávající zázemí pro řidiče DPmB je určeno k výměně, bude posunuto směrem k zahradě mateřské školy. V neposlední řadě, po nedávné rekonstrukci parkoviště před zastávkou, je třeba upravit polohu nástupní hrany pro optimální nájezd autobusů k zastávce. Vhodným novým uspořádáním parkoviště je možné navýšit počet odstavných stání, a to z 27 až na 32. V dalším stupni dopravního řešení bude prověřen především bezkonfliktní provoz autobusů a osobních aut, kdy dochází ke směšování provozu profesionálních řidičů a veřejnosti.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zvýšení kvality infrastruktury a vozového parku pro veřejnou dopravu
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
5 739
Investor
město