II/384 Brno ul. Rakovecká

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je vybudování cyklistické stezky na území MČ Brno – Bystrc, v lokalitě Brněnské přehrady – pravý břeh, podél komunikace silnice 11/384 v úseku Rakovec – lávka pod hradem Veveří. Celková délka úseku je cca 6,0 km, šířka obousměrného cyklistického pásu je 3,0 m. Výstavbou cyklotrasy dojde i k úpravě dotčených inženýrských sítí. 

Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů v městském provozu pomáhá zlepšovat životní prostředí ve městech a následně přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení. V posledních letech významně vzrostla cyklistická doprava na celém území statutárního města Brna, ale hlavně v turisticky navštěvované oblasti Brněnské přehrady. Vybudování cyklistické stezky pomůže oddělit různé zájmové skupiny cyklistů, kteří trasu využívají. Rozvoj cyklistické infrastruktury je nutné směřovat tak, aby umožňoval optimální využití nabízených možností a výhod cyklistické dopravy.

Jihomoravský kraj (dále jen JmK) v současné době zahájil přípravu rekonstrukce komunikace II/384 s předpokladem pokračování projektové přípravy trasy od hradu Veveří k Brnu. V 10/2018 byla uzavřena Rámcová dohoda mezi JMK a SMB o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci staveb II/384 Brno, hrad Veveří – Bystrc a Cyklostezka Svratecká, která stanovuje podmínky pro přípravu a realizaci obou záměrů.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Příprava projektu
Náklady (tis. Kč)
45 000
Investor
kraj