II/380 Tuřany obchvat

Základní informace o projektu:

Obchvat Tuřan je pro tuto městskou část klíčovou stavbou, která odvede transitní dopravu z centrální části MČ, čímž přispěje k ochraně obyvatel před hlukem, emisemi a dalšími negativními vlivy intenzivní nákladní dopravy (nehodovost). Navíc zklidnění dopravy umožní optimalizaci silniční sítě pro další módy dopravy, pěší a cyklistickou. V současné době se řeší technické řešení obchvatu, kvůli ochrannému pásmu letiště bude třeba obchvat částečně zahloubit. 

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Příprava projektu
Náklady (tis. Kč)
300 000
Investor
město, kraj