EUROPOINT Brno

Základní informace o projektu:

Brněnský železniční uzel a samotné hlavní nádraží jsou řadu let tématem diskusí. Na počátku 21. století je zřejmé, že současný stav nevyhovuje a neobstojí ani v budoucnosti. Nastal čas najít dlouhodobě uspokojivé řešení této palčivé brněnské otázky a realizovat přestavbu železničního uzlu – projekt Europoint Brno.

Ministerstvo dopravy ČR završilo náročný proces přípravy projektu Europoint Brno: rozhodlo o variantě Řeka jako o řešení přestavby železničního uzlu. Podkladem pro rozhodnutí byla Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, k jejímž výsledkům se město Brno také vyjádřilo.

Rozšířená koridorová trať projde městem v poloze stávajícího nákladního průtahu. Nové osobní nádraží bude vybudováno podél ulice Rosické v blízkosti řeky Svratky asi 800 metrů jižně od stávajícího nádraží.

Strategický cíl
Zvýšit dostupnost a atraktivitu udržitelných forem doprav města a jeho zázemí, např. přímětské železnice
Specifický cíl
Rozvoj příměstské kolejové dopravy
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
3 000 000
Investor
město