Dopravní napojení lokality Komínské louky

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je realizace nezbytných stavebních úprav z důvodu zajištění vedení náhradní autobusové dopravy za dopravu tramvajovou (linka č. 1) po dobu realizace stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ a do doby prodloužení obslužné komunikace až k mostu Veslařská (v případě zastávky se jedná o změnu trvalou). V rámci realizace bude vybudováno jednak jednosměrné napojení na novou obslužnou komunikaci, jednak zastávka na ulici Bráfově pro náhradní dopravu ze směru Pisárky do Bystrce. 

V rámci stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ dojde ke zrušení stávajících zastávek „Bráfova“ pro náhradní autobusovou dopravu za tramvajovou linku č. 1. V současnosti již není náhradní autobusovou dopravou obsloužena ani následující tramvajová zastávka „Stránského“. Pokud by byla zrušena možnost obsluhy náhradní dopravou ve dvou po sobě následujících zastávkách, byla by omezena obslužnost hromadnou dopravou velké části Žabovřesk. 

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
39 420
Investor
město