Cyklotrasa Kaštanová – Černovická

Základní informace o projektu:

Předmětem projektu je vybudování cyklistické stezky podél pravého břehu řeky Svitavy. Předmětné úseky Kaštanová – Černovická I, Kaštanová – Černovická II, Kaštanová – Černovická III jsou součástí cyklistické trasy Svitavská. Celková délka výše uvedených úseků je cca 1530m. Stezka bude určena pro smíšený pohyb cyklistů i pěších. Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů v městském provozu pomáhá zlepšovat životní prostředí ve městech a následně přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení. V posledních letech významně vzrostla cyklistická doprava na území statutárního města Brna. Rozvoj cyklistické infrastruktury je nutné směřovat tak, aby umožňoval optimální využití nabízených možností a výhod cyklistické dopravy. 

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Propojení cílů bezpečnými a atraktivními trasami pro cyklisty a pěší
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
4 800
Investor
město