Cyklostezka Valchařská – Olší (1. etapa)

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je vybudování stezky pro pěší a cyklisty v úseku Valchařská – Francova. Z důvodů složitého řešení majetkoprávních vztahů souvisejících s výkupy pozemků zejména v úseku od ulice Francovy po Olší způsobilo, že byla akce následně rozdělena na dvě etapy: 1. etapa v úseku od ulice Valchařská až po ulici Francova, cca 250 m. Na tuto etapu byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a vydáno pravomocné stavební povolení, které je v současné době stále platné. Jedná se o obousměrnou stezku společnou pro cyklisty a chodce.  Cyklistická stezka je navržena v šířce 3,0 m.

Fáze projektu: V 2. pol. roku 2023 bude zažádáno o prodloužení stavebního povolení. Realizaci očekáváme v letech 2024 – 2025.  

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné, cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Dostavba páteřních komunikací pro cyklisty a zkvalitňování stávajících tras pro cyklisty
Stav
Projektová příprava
Investor
město