Cyklistická trasa údolím Ponávky – 2.etapa: Tř. kpt. Jaroše

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je vybudování 2. etapy úseku cyklistické trasy „Údolím Ponávky“, a to ulicí tř. kpt. Jaroše od ul. Milady Horákové po ul. Lužáneckou v délce cca 550 m. 

Cyklistická trasa „Údolím Ponávky“ vychází z Generelu cyklistické dopravy ve městě Brně a je koncipována jako jedna z páteřních tras na území města; její význam posiluje i vedení Eurovelo trasy (EV4) ve stejné stopě. Trasa je rozdělena na 8 etap a vede v historické trase vodoteče z centra města (Koliště) až po jeho hranice v oblasti Mokré Hory. Celá trasa je koncipována jako sdílený prostor cyklistů a pěších.  

Trasa vede alejí středem ulice. Tímto vznikne kvalitní chráněný sdílený koridor pro cyklisty a pěší, oddělený od automobilové dopravy. Na konci tohoto úseku bude úrovňový přejezd ul. Lužánecké do parku Lužánky. 

Stávající území je charakterizováno vysokou koncentrací dopravy. Pro cyklisty a chodce neexistuje vhodná alternativa. Cílem chystané investice je vybudovat kvalitní trasu zajišťující větší bezpečnost cyklistů i pěších.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Dostavba páteřních komunikací pro cyklisty a zkvalitňování stávajících tras pro cyklisty
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
10 250
Investor
město