Cyklistická stezka Hladíkova úsek 12

Základní informace o projektu:

Investice řeší úpravu vedení cyklistické trasy č.5 tak, aby bylo zajištěno bezkolizní křížení nemotorové dopravy s frekventovanou komunikací ul. Hladíkova. Návrh spočívá v přímém propojení obou stávajících stezek (ze severu od ulice Křenova, od jihu k ulici Černovická) pomocí nově vybudovaného úseku v podjezdu pod silničním a železničním mostem v korytu řeky Svitavy. Jeho délka je uvažována cca 145 metrů, šířka 2,5 metru. 

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Propojení cílů bezpečnými a atraktivními trasami pro cyklisty a pěší
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
16 100
Investor
město