Chaloupky – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Základní informace o projektu:

Jedná se o projekt, v jehož rámci bude provedena rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Chaloupky.

Cílem stavby je zlepšení nevyhovujícího stavu nekapacitní kanalizace a vodovodu z roku 1933 v části ulici Chaloupky. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě.

  • Začátek prací: březen 2021
  • Ukončení prací: září 2021
  • Cena projektu: 8 752 279,- Kč bez DPH

Detailní informace

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Chaloupky, od č.o. 3a po č.o. 15. Dešťová kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 500 a v délce 92,8 m, vodovodní řad v profilu DN 100 a v délce 109,4 m. Současně budou rekonstruovány přípojky dešťové kanalizace v počtu 11 ks v celkové délce 61 m, přípojky splaškové kanalizace v počtu 6 ks a v celkové délce 34,6 m. Vodovodní přípojky budou vyměněny v počtu 9 ks v celkové délce 101,20 m. Součástí stavby je rovněž provedení přeložky NTL plynovodu v profilu DN 225 a v délce 57 m a v profilu DN 160 a v délce 50 m. Následně bude provedena obnova vozovky v rozsahu cca 631 m2, chodníků v rozsahu cca 229 m2, vjezdových konstrukcí v rozsahu cca 37 m2 a zelených ploch v rozsahu cca 51 m2. Součástí obnovy vozovky bude rovněž provedení odvodnění komunikace. 

Časová osa

Začátek prací

březen 2021

Ukončení prací

září 2021
Strategický cíl
Zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě
Stav
Dokončeno
Náklady (tis. Kč)
8 752
Investor
Statutární město Brno