Černovická terasa – nový most přes trať

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je výstavba silničního mostu přes železniční trať č. 340 z Brna do Uherského Hradiště a demolice stávajícího mostu. IZ dále zahrnuje přeložku horkovodu, který je umístěn na stávajícím mostě, řešení nadjezdů na novou polohu mostu včetně přeložky místní komunikace kolem obchodního centra a zbourání objektů garáží ve stopě nové komunikace. Nový most bude napojen na straně Slatiny na místní komunikaci k obchodnímu centru a dále na ulici Řípskou a na straně Černovické terasy na místní komunikaci – ulici Vlastimila Pecha. 

Na Černovické terase je hustá koncentrace průmyslové a kancelářské zástavby s nároky na osobní dopravu všemi směry. Mezi železniční tratí a ulicí Řípskou vedle budoucího mostu je vybudováno obchodní centrum Kaufland, naproti stojí supermarket Lidl a dále navazuje občanská zástavba. Železniční trať toto území dělí, a proto je tento přechod přes trať přirozenou komunikační stopou pro pěší i osobní automobilovou dopravu. Nový most umožní také bezkolizní připojení nástupišť připravované železniční zastávky Černovická terasa. Stávající most pouze pro pěší je ocelový v nevyhovujícím technickém stavu a jeho rekonstrukce není možná. 

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Zlepšení plynulosti silniční dopravy na ochranném dopravním systému města
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
79 500
Investor
město