Babická – výstavba splaškové kanalizace 2. a 3. etapa

Základní informace o projektu:

Jedná se o projekt, v jehož rámci bude provedena výstavba splaškové kanalizace sloužící pro odvádění splaškových vod z ulice Babická.

Cílem stavby je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v lokalitě ulice Babická a přilehlé oblasti. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení poměrů odkanalizování v dané lokalitě.

  • Začátek prací: Květen 2021
  • Předpokládané ukončení prací: 2022
  • Předpokládaná cena projektu: 12.358.306 Kč bez DPH

Detailní informace

Předmětem veřejné zakázky je provedení výstavby splaškové kanalizace sloužící pro odvádění splaškových vod z ulice Babická.  Kanalizace bude vybudována v profilu DN 300 a v délce 699,67 m. Jako materiál bude použita obetonovaná kamenina.  Pro snížení hladiny spodní vody budou po dobu stavby zřízeny hydrovrty. Celá trasa nové kanalizace je navržena napříč zahradami, pouze v místě křížení s ulicí Obřanská dojde k dotčení stávající místní komunikace. Po dokončení prací na kanalizace bude v tomto místě vozovka obnovena.

Časová osa

Začátek prací

květen 2021

Předpokládané ukončení prací

říjen 2022
Strategický cíl
Zlepšení poměrů odkanalizování v dané lokalitě
Stav
Příprava projektu
Náklady (tis. Kč)
12 358
Investor
Statutární město Brno