Bezpečné cesty do škol

O projektu

Cílem projektu bylo zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí zapojených škol. Žáci i rodiče měli možnost aktivně se zapojit do identifikace míst, kde se děti na své cestě do školy necítily bezpečně. Získané údaje pak sloužily jako podklad pro vypracování návrhu a následnou realizaci opatření pro snížení dopravních rizik. Bezpečnější a příjemnější prostředí pak obvykle motivuje rodiče k větší ochotě dovolit dětem dopravovat se do školy pěšky, na kole nebo koloběžce – zkrátka šetrnými způsoby dopravy.

Projekt Bezpečné cesty do škol představoval příležitost pro následné vypracování Školního plánu mobility (ŠPM) a vytvoření podmínek pro jeho funkčnost v dlouhodobém horizontu. Dobře navržený ŠPM přispívá významnou měrou k zvýšení bezpečnosti dětí a k celkovému zklidnění dopravy v okolí školy. Do tvorby ŠPM byli aktivně zapojeni žáci, rodiče, učitelé i zástupci místní samosprávy a dopravní experti. 

První etapa projektu se zabývala zajištěním opatření pro děti dojíždějící autem: 

01

Pro rodiče, kteří se nemohou vzdát dojíždění autem, zařídit možnost parkování dále od školy (např. prázdná parkoviště v ranních hodinách a v poledne), aby se zabránilo nárůstu dopravy přímo před školou a jejich děti mohly jít alespoň kousek cesty do školy pěšky.

02

Pěšibus – na místě, kde se dá pohodlně zaparkovat, čeká na děti doprovod, společně pak jdou ve stanovenou hodinu do školy pěšky. Doprovod zajišťují starší žáci, kteří projdou výcvikem.

03

Stanovení zóny (dopravní značka K+R) kolem školy, do které se nesmí autem a postupně navrhovat rozšíření hranice.

04

Informativní značky provozní – IP 13e K+R (Kiss and Ride) značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.

05

Vypracování projektů (dopravní značení, stavební úpravy) – odpovídá Odbor dopravy, Brněnské komunikace.

06

Sledování schvalovacího řízení a realizace návrhů řídící skupinou – harmonogram, plán oprav vedený Odborem dopravy a Brněnskými komunikacemi.

Druhá etapa projektu se zabývala vytvořením bezpečných cest do školy: 

01

Mapování cest a zpracování školní mapy, dotazníkové šetření (plné zapojení škol)

02

Zpracování dopravní studie, projekty (Odbor dopravy a Brněnské komunikace)

03

Předání studie a projektů k realizaci (povolení formou dopravního značení, popř. stavebními úpravami)

04

Sledování schvalovacího řízení a realizace návrhů – harmonogram.

Ostatní aktivity a kampaně

„Oblékáme hada Edu“, manažer kampaně Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) ve spolupráci Odborem dopravy. Hra probíhala v minulých letech v 19 českých městech a zapojilo se do ní kolem pěti tisíc dětí z celé země. Ve čtyřech brněnských školách už hru s hadem Edou hrálo 769 dětí, díky tomu klesl počet jejich cest do školy automobilem na polovinu. Hra, jejímž symbolem je had Eda, učí děti zábavnou formou používat šetrné druhy dopravy.

Kromě veřejné dopravy, chůze nebo jízdy na kole či koloběžce patří mezi šetrné způsoby dopravy například i tzv. carpooling, tedy spolujízda, kdy více spolužáků sdílí cestu autem a v dopravě do školy se rodiče střídají. Součástí akce byl také průzkum mezi školáky zaměřený na jejich dopravní chování při pravidelných cestách do škol.  V porovnání se zbytkem republiky měli brněnské děti skvělé dopravní chování. Podíl šetrných cestujících byl oproti celorepublikovému průměru znatelně vyšší. V Brně dosahovalo toto číslo 87 %, v porovnání s tím byl průměrný počet cest do školy šetrnou dopravou 73 %.