Jak to chodí v Brně

20. 1. 2023

Pravidelný průzkum dělby přepravní práce ukázal zajímavosti z roku 2022. Jaký druh dopravy v Brně převažuje? 

Zajímavosti:

 • Oproti roku 2019 se větší část rezidentů přepravuje do práce pěšky (55 % v roce 2022 /44 % v roce 2019)
 • Klesl podíl pravidelné přepravy do práce/školy z 83 % na 63 %.
  • V mezidobí období došlo ke změně pracovních návyků a zvýšení podílu práce na home office 
  • Může to být také dáno odlišným vzorkem respondentů oproti minulému průzkumu
 • Využití automobilu pro přepravu do práce/školy zůstává na podobných hodnotách – pozitivní zpráva (33 %)
 • Oproti roku 2019 narostl podíl přepravy jednoho člověka v jednom osobním autě (75 % v roce 2022, 55 % v roce 2019)
 • Nová otázka na prostředky sdílené mobility:
  • Carsharing/carpooling – třetina respondentů tyto služby vůbec nezná
  • Bikesharing sdílené koloběžky – Zná více než 90 % respondentů. Alespoň občas využívá 25 % respondentů

Celkem se průzkumu zúčastnilo 1042 respondentůpoměrů 70 % rezident/30 % dojíždějící. Sběr dat probíhal v měsících srpen/září 2022. Kompletní data zde.

Další aktuality