TŘETÍ ÚNOROVÝ TÝDEN PŘINESE OMEZENÍ V OBLASTI VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ, ROKYTOVA

9. 2. 2022

Od 10. února se řidiči v oblasti výstavby Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí, Rokytova, setkají s dalšími omezeními. V období od 10. 2. do 30. 4. to budou částečná omezení se zachováním průjezdu kvůli výměně trakčních stožárů. Částečná omezení očekávejte na Merhautově od křížení s Provazníkovou po křížení s Kohoutovou, dále na Kohoutově od křižovatky s Merhautovou po okružní křižovatku (kruhový objezd) a Provazníkově před křížením s VMO Provazníkova (mezi křižovatkami Provazníkovy s Tomkovým náměstím a Karlovou).

V termínu 15. – 20. 2. bude mezi křižovatkami Provazníkovy s Tomkovým náměstím a Karlovou (VMO Provazníkova) snášen nosník levého mostu. Proto očekávejte následující omezení:

  • Od 15. 2. 2022 budou probíhat přípravné práce, při kterých nedojde k omezení VMO Provazníkova.
  • V pátek 18. 2. 2022 bude úplně uzavřena ulice Dolnopolní (v úseku pod mostem přes Svitavu).
  • V sobotu 19. 2. 2022 dojde k částečnému omezení na ulici Provazníkově (VMO) se zachováním průjezdu v obou směrech a v noci ze soboty 19. 2. 2022 na neděli 20. 2. 2022 dojde k úplné uzavírce Provazníkovy (VMO), pro veškerý provoz mezi křižovatkami s Tomkovým nám. a ulicí Karlovou. Objízdná trasa bude vedena obousměrně ulicemi  Karlova, Selská, Dolnopolní a Valchařská.
Další aktuality