Výzva pro obyvatele města

13. 7. 2021

Tým z Centra dopravního výzkumu vypsal výzvu k zapojení obyvatel do anonymního průzkumu, za který získá každý účastník finanční odměnu

  • Účastnili jste se v minulosti nějaké akce nebo projednání strategického dokumentu nebo Plánu udržitelné mobility?
  • Jak podle vás město zapojuje veřejnost do strategického plánování?

Zapojit do průzkumu se můžete přes e-mail pruzkum.mobilita@gmail.com

Další aktuality