Cyklodetektory v Brně

20. 7. 2021

Téměř rok funguje v brněnských ulicích 15 cyklodetektorů, které monitorují, kolik cyklistů denně projede na vybraných místech. Princip je založen na detekci pohybující se osoby kamerou, která rozpoznává, zda se jedná o cyklistu či chodce.

Data jsou následně z každého zařízení odesílána v hodinových intervalech. Ze sledovaných míst je největší provoz na detektoru v Komíně, který se nachází na cyklostezce podél řeky Svratky vedoucí k Brněnské přehradě. Denní průměr zde dosahuje téměř 1300 cyklistů

Zajímavé je porovnání pracovních dní a víkendu. V pracovní dny se počty cyklistů vyznačují obdobným rytmem, kdy denně dosahují dvou maxim. První maximum je mezi 7-8 hodinou ranní, kdy cestují lidé do práce či do školy. Poté křivka klesá a v odpoledních hodinách vrcholí mezi 16-18 hodinou, kdy se lidé vrací ze zaměstnaní, či využívají kolo k rekreačním vyjížďkám. Víkendová křivka je oproti pracovním dnům odlišná v tom, že prvního vrcholu dosahuje kolem 10-11 hodiny, přes poledne aktivita mírně klesá a poté stoupá k druhému vrcholu mezi 16-18 hodinou. Mezi těmito špičkovými hodnotami již není takový rozdíl jako v případě pracovních dní.

Při porovnání průměrných hodnot pracovních vs víkendových dní je možné odlišit, která trasa je využívána pro pracovní či rekreační účely. 

Typická trasa pro rekreační užití je cyklostezka v Obřanech vedoucí na Bílovice. Zdejší detektor se vyznačuje vyššími hodnotami zejména o víkendu. Naopak ulice Kounicova se vyznačuje vyšším počtem cyklistů v pracovní dny, a je tak patrné, že je využívána zejména pro cesty do zaměstnání.

Velký vliv na provoz cyklistů má také počasí. Zejména pokud je během dne větrno a deštivo, počty cyklistů klesají. Detailní informace a aktuální data si můžete prohlédnout na přiložením dashboardu, který je průběžně během dne aktualizovaný.

Data jsou informativního charakteru, kdy může docházet ke zkresleným číslům díky vnějším vlivům (např. opakující se pohyb před detektorem). Dále může docházet k technickým problémům při přenosu a může se tak stát, že data jsou v určitou hodinu neúplná.

Veškerá data jsou publikována jako otevřená a je možné jejich stažení či připojení do vašich aplikací z webu data.brno.cz

V případě dotazů či připomínek kontaktujte Odbor dopravy: kominek.jiri@brno.cz

Další aktuality