Na ražbu tunelu dohlédne patronka

10. 6. 2021

Ražba tunelu Žabovřeská zdárně pokračuje, přesto nechtějí zástupci města a ŘSD ponechat nic náhodě. Ke stavbě instalovali požehnanou sošku svaté Barbory, patronky havířů. Bude střežit tunel pro tramvaje, který zde dělníci razí.

Svatá Barbora bude dohlížet nejen na ražbu tunelu, ale také na bezpečnost tramvajové dopravy, která se sem v budoucnu přesune. „Socha patronky váží asi 15 kilogramů a je vysoká zhruba půl metru. Odlili ji z litiny ve Švýcarsku a stavbě ji věnoval ředitel projekční společnosti Amberg Engineering Vlastimil Horák. Po dokončení prací bychom sv. Barboře rádi nechali zasvětit také kapli sv. Antonína Paduánského, která se nachází poblíž plánovaného tunelu. Kaple tak bude zasvěcena hned dvěma svatým, uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

Stavba velkého městského okruhu se letos na jaře přesunula do druhé etapy. Práce nyní probíhají mezi Kamenomlýnským mostem a mimoúrovňovým křížením Hlinky. Jednou z nejvýraznějších činností této části stavby je ražba tunelu pro tramvaje, který povede skálou pod Wilsonovým lesem. „Nyní dvakrát denně probíhají trhací práce. Blížíme se ke 100 metrům tunelu, přičemž 1. června to bylo pouze 55 metrů. Připravují se práce pro výstavbu galerie. Zatím se zhotoviteli daří používat technologické postupy, při kterých není nutné omezovat dopravu. Jak dlouho tento stav vydrží, uvidíme podle situace na staveništi. Trhací práce na galerii si ale omezení dopravy vyžádají určitě,“ přiblížil ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Stavba VMO Žabovřeská začala první etapou v roce 2018. Stavbaři nejdříve pracovali na části mezi Kníničským a Kamenomlýnským mostem. Tyto práce dokončili letos na jaře, kdy se přesunuli dál směrem k Pisárkám. „Projekt má za cíl odstranit zúžení mezi dvěma již vybudovanými úseky. Podél stávající dvoupruhové silnice je vedena tramvajová trať. Úzký koridor mezi řekou a skalním masivem neumožňuje vést vedle sebe čtyřpruhovou komunikaci velkého městského okruhu společně s tramvajovou tratí. Pracemi se zúžení odstraní a tím se zklidní doprava v celém severozápadním sektoru města až po výjezd z Husovického tunelu,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Tyto necelé 2 kilometry silnice jsou tak nesmírně důležitou částí brněnské dopravy. Na stavbě se podílí město Brno a Ředitelství silnic a dálnic. Druhá etapa projektu vyjde přibližně na miliardu korun.

Další aktuality