ŘIDIČI V SOBOTU DOPOLEDNE NEPROJEDOU ČÁSTÍ ŽABOVŘESKÉ

14. 5. 2021

V sobotu 15. května čeká řidiče první výraznější dopravní omezení na Žabovřeské, které souvisí s druhou etapou projektu. Přesun těžké techniky a převěs veřejného osvětlení si vyžádá úplné uzavření komunikace v úseku mezi Hlinkami a Kamenomlýnským mostem. Řidiči budou při přibližně hodinovém omezení využívat objízdnou trasu přes Veslařskou.

Řidiči neprojedou Žabovřeskou v úseku od mimoúrovňového křížení Hlinky po Kamenomlýnský most v sobotu 15. květnaOmezení je plánováno do časového okna pro odstřel skály od 9 do 11 hodin. Podle předpokladů bude v tomto intervalu silnice neprůjezdná přibližně hodinu. Jedná se o zkušební uzavírku, při které se otestuje veškeré zařízení pro uzavírání silnice při trhacích pracích. Ty jsou nezbytné pro ražbu tunelu, který budou v budoucnu využívat tramvaje. Aby nemusel být provoz omezený zbytečně ve více termínech, využijí stavbaři uzavírky k přesunu stavebních strojů a těžké techniky a zároveň se v této době převěsí elektrické vedení veřejného osvětlení.

Nejen řidiči, ale také stavbaři si při sobotní uzavírce otestují postup, který budou využívat v době odstřelů skály. Nutnost udělat popsané činnosti je podle Ředitelství silnic a dálnic příležitostí k tomu, aby si vyzkoušeli postup při omezení dopravy v době odstřelů. K tomu dojde pomocí závorového systému, proměnného značení a uzavření tunelu Hlinky. Fungovat bude také nová světelně řízená křižovatka Kamenomlýnského mostu a Veslařské a Kamenomlýnského mostu a Žabovřeské. Díky této zkušební uzavírce můžou stavbaři udělat nezbytné práce. Navíc podle ŘSD vyladí případné nedostatky tak, aby při samotných odstřelech skály probíhaly pravidelné uzavírky tohoto úseku Žabovřeské co nejplynuleji.

V době uzavírky budou řidiči vedeni na objízdnou trasu. Směrem od Bystrce a Králova Pole projedou vozidla Žabovřeskou bez omezení. Poté bude doprava svedena na Kamenomlýnský most a následně na Veslařskou. Přes ni se pak dostanou směrem na Hlinky. V opačném směru projedou lidé stejně – přes Veslařskou, Kamenomlýnský most a zpět na Žabovřeskou směrem na Bystrc či Královo Pole. Tato objízdná trasa bude fungovat také v době odstřelů skály, které začnou pravidelně pravděpodobně v červnu.

Na Velkém městském okruhu Žabovřeská začaly letos práce na druhé etapě. Stavbaři se tak přesunuli do úseku mezi Pisárkami a Kamenomlýnským mostem. V této etapě je nejvýraznější stavbou tunel ve skále, do kterého bude svedena tramvajová doprava. Díky tomu bude moct být komunikace rozšířená tak, aby doprava byla plynulejší. Právě odstřely skály si vyžádají po zbytek roku pravidelné hodinové uzavírky zmíněného úseku silnice. Dokončení VMO Žabovřeská je v plánu na rok 2024.

Další aktuality