Nízkouhlíková doprava je důležitým bodem udržitelné ekonomiky

12. 3. 2021

V uplynulých třech letech se projekt InterregCE LOW-CARB zabýval plánováním nízkouhlíkové mobility ve střední Evropě a nedávno zavedl řadu nových nástrojů. Ty spojují občany v jednotném přístupu k udržitelné budoucnosti, kterou umožní právě nízkouhlíková mobilita a doprava.

Projektoví partneři vystoupili ze své komfortní zóny a zpracovali inovativní strategie, akční plány, pilotní projekty, nástroje a školení pro rozvoj dovedností, které podporují nízkouhlíkovou mobilitu a dopravu. Výsledkem bylo zpracování tří strategií zahrnujících stěžejní oblasti nízkouhlíkové dopravy, jako je správa otevřených dat, řízení a hromadná doprava – snaha nakonec vyústila v 200 individuálních opatření. Mimo jiné tyto akce povedou k odhadovanému využití 107 milionů eur (přibližně 2,8 miliardy korun) na investice do udržitelné mobility ve funkčních městských oblastech do roku 2025. 

Nové nástroje

Ústřední kompetenční centrum SUMP a nástroj pro sebehodnocení SUMP jsou dva výstupy, které již ukazují slibná zlepšení. Aktivita projektu přinesla několik důležitých nástrojů pro budoucí tvorbu Plánů udržitelné městské mobility. Konkrétně pak:

1) Nástroj pro sebehodnocení SUMP je pomůckou (lokalizovanou do místních středoevropských jazyků) pro urbanisty, která je provede celým procesem SUMP v různých oblastech místní mobility. Jde jak o monitorovací, tak hodnoticí nástroj, který poskytuje individualizovanou zpětnou vazbu podle hodnocení jedinečných mobilitních situací.

2) REACHIE je interaktivní mapa pro plánování cest určená jak pro urbanisty, tak pro občany k vizualizaci dostupných možností při multimodálních cestách. Trasy jsou integrované se službami hromadné dopravy a odhadované uhlíkové úspory jsou počítány při využití multimodálních možností oproti tradičně užívaným automobilům. 

3) Monitorovací nástroj SUMP GIS je stejně jako REACHIE na datech založený nástroj využívající mapy, ale při plánování nebo realizaci SUMP vizualizuje mobilitní opatření z různých balíčků. Urbanistům poskytuje vizuální kumulativní přehled opatření, která vybrali pro funkční městskou oblast, a také jejich metadata. Nástroj napomáhá koordinaci a zapojení aktivit při procesech SUMP. Jak REACHIE, tak Monitorovací nástroj SUMP GIS byly vytvořeny pro konkrétní funkční městské oblasti (město Lipsko a Brno) a prokazují dobrý potenciál replikace ve formě datových aplikací v jiných středoevropských regionech.  

4) Ústřední kompetenční centrum SUMP je online platformou a one-stop-shop (jedno správní místo) pro místní plánovací úřady a odborníky z měst, aby měli přístup ke zdrojům a obsahu, které jim mohou pomoci při zpracovávání SUMP. Tato znalostní databáze poskytuje novinky, osvědčené postupy, vzorové SUMP, nástroje a přístup k odborným sítím, vše ve středoevropských jazykových mutacích.

Zavedením výše uvedených inovací projekt snížil uhlíkové emise související s dopravou, ale také zvýšil kompetence místních úřadů při lepším plánování a přechodu k uhlíkově neutrálním systémům mobility. Sledování nízkouhlíkové mobility ve střední Evropě neskončí s LOW-CARB, mnoho z jeho rozvojových cílů bude podporováno v dalších kapitalizačních projektech a rámcích.

Další aktuality