Být hasičem je poslání

13. 9. 2020

Pro většinu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky představuje tato práce nejen výkon povolání, které má smysl, ale také celoživotní poslání spojené s touhou pomáhat druhým. Pomoci hasičům můžete i vy, když budete parkovat tak, aby mohli projet.

Úkolem Hasičů je chránit životy a zdraví občanů, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a různými mimořádnými situacemi a krizovými událostmi, jako jsou například přírodní katastrofy nebo průmyslové havárie.

Člověk, který se rozhodne zvolit povolání hasiče, by si měl především uvědomit, co všechno tato práce obnáší a jestli na to má. Musí projít fyzickou, psychickou a zdravotní zkouškou, což není vůbec jednoduché.

Hasiči se musí navíc neustále udržovat ve fyzické i psychické kondici a musí každoročně obnovovat odbornou zkoušku.

V některých případech Hasičský záchranný sbor ČR spolupracuje s ostatními složkami IZS (integrovaného záchranného systému) i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů.

Co mě přivedlo k povolání hasiče?

„Předtím než jsem nastoupil k hasičům, tak jsem pracoval jako stavební technik, pak mě to přestalo bavit. Chtěl jsem cestovat, takže jsem cestoval a po návratu z Nového Zélandu jsem se dal k hasičům.“

Služební slib příslušníka bezpečnostního sboru:
Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život

Další aktuality