VMO Tomkovo náměstí

Základní informace o projektu:

Investice je spojnicí mezi Provazníkovou a Rokytovou ulicí s dlouhodobým výhledem na stavbu „Tunel Vinohrady“, resp. stavbu VMO Rokytova–Jedovnická. Tato stavba po vybudování významnou měrou odlehčí dnes již zcela přetížené Svatoplukově ulici a  křižovatce Provazníkova–Karlova od dopravy směřující do sídliště Vinohrady a Líšeň.

Celý úsek je součástí trasy silnice I/42, která v řešeném úseku prochází zastavěným územím města Brna v jeho severovýchodní části územím městských částí Brno-sever, Maloměřice a Židenice.

Trasa silnice I/42 tvoří III. městský okruh a je významnou součástí „Základního komunikačního systému“ Brna, zároveň je součástí silniční sítě České republiky a dílčí část i mezinárodní silniční sítě E461. Z hlediska celoměstské dopravní struktury bude velký městský okruh (VMO) jako celek zajišťovat vnější, tranzitní i cílové mimoměstské a vnitroměstské dopravní vztahy a tím výrazně odlehčí vnitroměstským komunikacím.

Časová osa

Zahájení stavebních prací

červen 2021
Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Realizace projektu
Celkové náklady investice (tis. Kč)
1 542 000
Investor
město, ředitelství silnic a dálnic