D1 – PHS Brno Starý Lískovec vpravo km 190886-191338

Základní informace o projektu:

Pod těmito projekty se skrývá postupné rozšíření dálnice D1 na území města Brna na šest pruhů. Do doby dokončení jižní části VMO supluje okruh z velké části právě dálnice, přičemž kapacitně je na území města Brna za hranou svých možností. Důsledkem jsou časté kongesce, které následně rozlévají dopravu do celého Brna. Zkapacitnění dálnice minimalizuje kongesce a přispěje ke zklidnění dopravy v celém městě.  

Předposlední projekt se týká vybudování útvarové dálniční MÚK Černovická terasa v uspořádání, které umožní budoucí rozšíření dálnice D1 v tomto úseku.

Strategický cíl
Snížit počet obyvatel trpících nadlimitním hlukem z dopravy
Specifický cíl
Snížení hlukové zátěže území od dopravy na pozemních komunikacích
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
18 007
Investor
ředitelství silnic a dálnic